Driftstörning i Labora Kyrkogård och Ekonomi

Driftstörning i Labora Kyrkogård och Ekonomi


Driftstörning i integrationen till Kommunikatorn, GAS samt mellan LabOra Kyrkogård och LabOra Ekonomi. Störningen beror på ett certifikat som gått ut på en av våra webbtjänster.

Om du är ansluten till GIP så åtgärdades problemet under v 28.
Är du inte ansluten till GIP så finns ett fixprogram att ladda ner som löser det hela. Du hittar det under System - fixprogram "Certifikat för kommunikatorn".

Tillbaka