Vitec Samfundssystem > Produkter > ACTA

 

Ett helt nytt webbaserat diariesystem som lanseras i juni 2020 och ersätter ACTA 5.0.

ACTA har utvecklats med fokus på registrering av handlingar, diarieföring av ärenden och digital lagring av dokument.
Systemet är mycket användarvänligt och inkluderar Svenska kyrkans dokumenthanteringsmall.

ACTA är ett smidigt diareprogram som passar utmärkt för föreningar, stifteleser, organisationer, kommunala bolag och statliga myndigheter.

Applikationen kräver inga installationer på PC/Mac/Läsplattan och fungerar med Chrome, Edge, Safari och Firefox. Till skillnad från ACTA 5.0 så fungerar Acta Online INTE på den utdömda webbläsaren Internet Explorer.

Logga in i systemet via acta.agrando.se