Vitec Samfundssystem > Produkter > LabOra Ekonomi

Ett integrerat ekonomisystem för Svenska kyrkan.

LabOra - Ekonomi innehåller budget och redovisning samt moduler för kund- och leverantörsreskontra.

ALLMÄNT

 • Lättarbetat system med extra funktioner tillgängliga för den som behöver
 • Flera företag hanteras i ett system
 • Import/export i redovisningsformatet SIE
 • Modern databaslösning i Progress
 • Samverkan med LabOra - HR, LabOra -Bokning och LabOra - Kyrkogård
 • Fungerar med GAS-integration och KOB-integration
 • Rapportgenerator för att anpassa rapporter efter egna behov
 • Utskrifter kan göras till bildskärm, skrivare eller Excel

LABORA - REDOVISNING

 • Levereras med Kyrk-BAS 2006
 • Enkel och lättarbetad konteringsbild
 • Mycket lätt att lägga upp nya konton direkt i konteringsbilden
 • Sex dimensioner i redovisningen. Kontering med bl.a baskonto, kostnadsställe

LABORA - BUDGET

 • Flerårsbudget för obegränsat antal år framåt i systemet
 • Möjlighet till flera olika budgetalternativ/prognoser
 • Budget för olika perioder med hjälp av olika budgetnycklar
 • Kopiering av budgets med procentuell förändring i olika kontointervall
 • Export/import av budget till/från Excel

LABORA - KUNDRESKONTRA

 • Debiteringsunderlag för återkommande fakturatyper, t.ex. clearingfakturor
 • Enkel överföring till redovisningsmodulen
 • Möjlighet att skapa filer för överföring till post- och bankgiro
 • Enkel hantering av kreditfakturor
 • Hanterar debiteringsfiler från LabOra - Kyrkogård för fakturering av skötselfakturor
 • Enkla sökfunktioner

LABORA - LEVERANTÖRSRESKONTRA

 • Enkel överföring till redovisningsmodulen
 • Möjligt att skapa filer för överföring till post- och bankgiro
 • Statistikuppgifter för olika leverantörer
 • Enkel avstämning mot huvudbok
 • Kan anpassas för olika arbetsmetoder
 • Enkla sökfunktioner

LABORA - EFH

Med LabOra - EFH kan du hantera attest och konteringsuppgifter elektroniskt istället för att skicka runt pappersfakturorna.

 • Snabbare handläggning av fakturor
 • En lösning för geografisk spridda enheter (inga pappersfakturor på vift)
 • Ett stöd i fakturahanteringsprocessen med
  - Bevakning, har någon faktura fastnat i hanteringen?
  - Dokumentation, vem som har gjort vad och när
  - Kontroll, att rätt person har hanterat fakturan
 • Mallar som gör det lättarbetat för fakturahandläggaren och medger en effektiv tilldelning av fakturahanteringsuppgifter
 • En prisvärd flexibel lösning som kan anpassas till den egna organisationen
 • En eller flera anställda hanterar fakturaflödet och administrationen kring EFH, attestanter får en miniklient för att sköta sina uppgifter, attestera, kontera m.m.

LABORA - ANLÄGGNING

LabOra - Anläggning är ett användarvänligt och lättarbetat inventarie- och anläggningssystem. Systemet är anpassat till Svenska Kyrkan m.fl. organisationer och förenklar avskrivnings- och inventariearbetet i din verksamhet.

 • Ange inköpspris, avskrivningstid och avskrivningsbelopp så anges i procent fördelning över olika perioder
 • Genom att flera olika inventarieserier kan hanteras kan t.ex. byggnader och anläggningar föras i ett eget register
 • Årsvis, kvartalsvis eller månadsvis avskrivning
 • Bokföringsunderlaget innehåller uppgifter om fördelning av avskrivningskonton, kostnadsställe och eventuella kostnadsbärare samt redovisning av internränta
 • Alla reparations- och underhållsåtgärder registreras på respektive inventarie.
 • Inventeringsarbetet uppdateras av systemet
 • Effektiv detaljsökning
 • Utskrift av listor, registerkort mm. kan göras till bildskärm, skrivare, Word och Excel

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Runtimelicens för Progress 11.7 (ingår vid köp av system)
 • Singel/Klient: Windows 7 Professional SP 2 eller senare
 • Nät: Windows 2008 Server eller senare
 • Officepaket: Microsoft Office 2010 eller senare - gäller ej streamad installation.

PRISER

För mer information, webbdemo och priser
Kontakta oss på mail  eller 08- 505 219 00