Vitec Samfundssystem > Produkter > LabOra HR


 

Kyrkans HR-system är överskådligt, lättarbetat och specialanpassat för kyrkans behov.

LABORA - LÖN

LabOra - Lön hanterar såväl stora som små församlingar och alla typer av anställningsformer. Register och rutiner är anpassade för gällande lagstiftning och kyrkans kollektivavtal.

 • Sammanhållet person- och anställningsregister med färdiga vallistor, komplett semesterhantering, möjlighet till kontofördelningar, noteringar m.m.
 • Möjlighet att registrera flera anställningar per person.
 • Närmare 800 lönearter omfattande alla förekommande lönehändelser. Systemfasta lönehändelser. Systemfasta lönearter för bl.a. Frånvaro, semesterlön, ersättningar har färdiginställd formel och villkorshantering.
 • Smidig överblickbar löneberedning med information om person/anställningar, lönearter och beräkningar.
 • Lättillgänglig historik med detaljerad information om föregående löneberedningar.
 • Ett hundratal ackumulatorer för kontrolluppgifter, statistik och redovisningar.
 • Möjlighet att backa senast gjorda nettokörning.
 • Utskrifter för lönebesked, bokföring, redovisningar, skattedeklaration, statistik, sjuklönerapportering och semesterrutiner.
 • Lättarbetade rutiner för uppdatering av skatt, kontrolluppgifter, semesterår och pensionsrapportering.
 • Flera inställningsmöjligheter för egen information på lönebesked,
  egna konteringar och bevakningsorsaker. Möjligheter att skapa egna utskrifter och export av data till MS Word/Excel.

LABORA - HR

LabOra - HR är en modul som innehåller mallar och funktioner för att underlätta det personaladministrativa arbetet. Mallarna är redigerbara och funktionerna integrerade med LabOra - Lön.

MALLAR

 • Körjournal i Excelmall med hantering av bl.a. olika ersättningsnivåer för bil, automatisk beräkning av passagerarersättning.

FUNKTIONER

 • Beräkning och utskrift av Arbetsgivarintyg.
 • Reseräkningsfunktion i Löneberedningen som hanterar traktamenten, kostavdrag, förmånsvärden och ersättningar i samband med tjänsterresa.
 • Utskrift av Anställningsbevis med möjlighet till ändringar.
 • Avancerad personalbudgetfunktion som beräknar lön, löneökningar, semester och alla arbetsgivaravgifter, försäkringar och pensioner. Enkel export till ekonomisystemet Kasall med färdig kontering och periodisering.LABORA - TID 

LabOra - TID är ett modernt tidredovisningssystem som fungerar på webben
och för alla kategorier anställda.

 

 • Schema/arbetsplan kan skapas per anställd både i planeringssyfte och för att underlätta tidredovisningen för den enskilde.
 • Varje anställd får en egen sida som visar det arbetsschema eller normalarbetstid som gäller. 
 • Flextid, förfogandetider och olika schemamallar kan läggas upp för enskilda eller grupper av anställda.
 • Tidredovisningen kan göras utifrån ett schema eller som en ren inrapportering. 
 • Differenser mot schema/normalarbetstid kan registreras via en stämpelklocka eller manuellt. 
 • Tid kan specificeras på olika aktiviteter/projekt. Särredovisning fungerar fullt ut.
 • Programvara för Tidstämpling ingår i systemet.
 • Funktion för Ledighetsansökan via webben och godkännande finns inbyggt från start.
 • Reseräkningsmodul, Körjournal och Utläggsmodul ingår i systemet.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR:
LÖN/HR

 • Runtimelicens för Progress 11.7 (ingår vid köp av system)
 • Singel/Klient: Windows 7 Professional SP 2 eller senare
 • Nät: Windows 2008 Server eller senare
 • Officepaket: Microsoft Office 2010 eller senare - gäller ej streamad installation.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR:
TID

 

 • Silverlight PlugIn till Internet Explorer (gratis). (Finns även lösningar för mac/chromebook.)

 

PRISER

För mer information, webbdemo och priser,
Kontakta oss på mail  eller 08- 505 219 00

 

Tillbaka