Vitec Samfundssystem > Produkter > LabOra Karta

 

 

Kyrkogårdskartan i datorn. Systemet LabOra - Karta är karta och gravbok sammanvävt i ett geografiskt informationssystem.

 

 

LabOra - Karta presenterar kyrkogården visuellt, med allt som finns där ovan och under jord. Systemet kopplar dessutom ihop gravregistret med gravkartan. Den digitala kartan är mycket lämplig att använda vid bl.a. skötselplanering. Genom att använda kartan som hjälpmedel kan flera av Era arbetsuppgifter effektiviseras.

Hur är kartan uppbyggd

 • Själva kartan görs av en av er anlitad kartritare (inmätning och digitaliserning m.m.). Till kartritarens hjälp har vi upprättat ett dokument som visar hur kartan skall byggas upp.
 • Kartan består av flera skikt med olika typer av objekt. Hur många skikt den har beror på den egna ambitionsnivån.
 • En grundläggande ambitionsnivå kan vara att ha med skikten stompunkter, baslinjer, park, hus (byggnader), gravar, träd, och häckar.
 • I kartan finns en tabell för varje skikt, där data skall läggas in om de olika objekten. I skiktet park registreras t.ex. vilken slags yta det är. I skiktet träd registreras t.ex. art, planteringsår m.m.
 • Skiktet gravar är speciellt. Där visas information om gravplatsen direkt från databasen i LabOra Kyrkogård.

NÅGRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Eftersom LabOra Karta är integrerat med LabOra Kyrkogård så kan du se information från gravboken (även gravskötsel) direkt i kartan.
 • Sökningar efter information i gravboken kan göras direkt i kartan. Sökninar kan även göras i LabOra Kyrkogård och sedan presenteras på kartan med en enkel knapptryckning.
 • Egna förändringar kan göras i kartan. Det är t.ex. enkelt att lägga ihop eller dela upp gravplatser, rita in nya gravplatser eller andra enklare objekt.
 • Egen information om t.ex. ledningar, träd, gräsytor m.m. kan registreras i kartan.
 • Prydliga utskrifter kan göras av hela eller valda delar av kartan för t.ex. planering, anbudsförfrågningar m.m.
 • Utskrifter via Ecxel kan göras tillsammans med en arbetsorderlista för t.ex. samtliga skötselgravar.
 • För enskilda gravplatser kan utskrifter göras via Word med information om arbetsuppgifter t.ex. gravöppning eller igensådd av rabatt.
 • LabOra Karta ger ett utmärkt planeringsunderlag. Mätning av ytor och avstånd och vissa beräkningar kan göras direkt i kartan.
 • LabOra Karta är framförallt ett system som är lätt att lära sig och lätt att använda, med de vanligaste funktionerna lätt tillgängliga.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

 • Det går att i efterhand komplettera kartan med nya skikt och objekttyper.
 • Varje objekttyp har en egen tabell som kan fyllas med data. T.ex. så kan man registrera data om samtliga träd på kartan och använda detta som underlag till och/eller att utföra det som står i trädvårdsplanen.
 • Beräkningar och analys kan göras och användas för planering av skötsel och underhåll.
 • Med en kartvy från systemet går det att ta fram underlag för informationstavlor till kyrkogården.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Systemet förutsätter att ni har digitala kartor framställda enligt de rekommendationer vi lämnar, för att problemfritt kunna koppla till LabOra Karta.
 • LabOra - Karta förutsätter även att systemet LabOra - Kyrkogård från Agrando är installerat.
 • Det går att arbeta flera samtidigt i systemet, men vid förändringar av kartan krävs att man är ensam.

PRISER

För mer information, webbdemo och priser
Kontakta oss på mail  eller 08- 505 219 00