Vitec Samfundssystem > Produkter > LabOra Kyrkogård

 

 

Gravsystemet för Sveriges Kyrkogårdsförvaltningar. I modern miljö hanteras all administration av gravböcker och gravskötsel.

 

 

Gravsystemet för Sveriges Kyrkogårdsförvaltningar. I modern miljö hanteras all administration av gravböcker och gravskötsel.

LABORA - KYRKOGÅRD

 • Komplett Gravbok med utskrift av Gravbrev
 • Egen rutin för minneslundar med utskrift av Minnesbrev och Minnesbok
 • Gravskisser för att visa kistors och urnors placering inom gravplatsen
 • Gemensamt personregister för gravrättsinnehavare, ombud, anhöriga och kunder
 • Avancerade sökrutiner för gravsatta, gravrätter, personer och gravskötsel
 • Gravskötselrutiner för alla typer av gravskötselavtal
 • Bevakning av flerårsskötslar och beräkning av gravskötselskuld
 • Uttag av statistik, arbetsorder och planteringslistor
 • Fakturering via LabOra kundreskontra och återrapport av betalningar
 • Intern debitering av avräkningskonton och uttag av banklista för debitering av bankkonton
 • Kan kompletteras med brev och blankettmallar i Word
 • Förberedd för koppling till digital gravkarta i LabOra - Karta
 • Bildvisning av gravstenar mm.
 • Modul för hantering av gravstenssäkring
 • Uppdatering av adresser och personnummer via Kommunikatorn
 • Säkerhetsrutiner med möjlighet att själv styra användarnas rättigheter till olika delar i systemet
 • Möjlighet till koppling mot GAS
 • Vi erbjuder inbyte och konvertering från andra gravsystem

LABORA - BEGRAVNINGSÄRENDE

LabOra - Begravningsärende är en modul till LabOra - Kyrkogård och hanterar alla uppgifter fram till gravsättning, notering i gravboken och debitering enligt clearingtaxan.

 • Integration mot Medarbetaren
 • Stödjer kyrkogårdsförvaltningens hantering av begravningsärenden, d.v.s bisättning, begravningsceremoni, kremation och gravsättning
 • Förenklar administrationen av uppgifter vid anmälan om dödsfall
 • Tider och lokaler kan bokas för begravningsceremoni och gravsättning
 • Bevakning av intyg från skattemyndigheten
 • Ärendeöversikt med sortering på namn, datum, aktivitet, lokal m.m.
 • Utskrifter av bekräftelser, intyg, sammanställningar, arbetsorder m.m. Görs via kopplingar till Word och Excel.
 • Komplett kremationsjournal med utskrift av samtliga blanketter
 • Tjänster som ingår i begravningsclearingen är inlagda i artikelregistret. Fakturering enligt clearingtaxan via LabOra - Kundreskontra.
 • Funktion för sökning av registrerade begravningsärenden

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Runtimelicens för Progress 11.7 (ingår vid köp av system)
 • Singel/Klient: Windows 7 Professional SP 2 eller senare
 • Nät: Windows 2008 Server eller senare
 • Officepaket: Microsoft Office 2010 eller senare - gäller ej streamad installation.

PRISER

För mer information, webbdemo och priser
Kontakta oss på mail  eller 08- 505 219 00