Vitec Samfundssystem > Produkter > LabOra Medarbeidaren

Ett medarbetarsystem för framtidens kyrka som innehåller verksamhetens olika behov av grupphantering, modul för bokning och integration mot Gudstjänstplaneringsverktyget Labora - Gudstjänst.

LabOra - Medarbetaren – ett nytt program som hjälper din församling att planera och administrera personal, utrustning, aktiviteter och lokaler. Även den minsta församlingen kan nu avskaffa den manuella kalendern på expeditionen.

DU KÄNNER KANSKE IGEN DIG...?

 • Svårt att få översikt över medarbetare?
 • Svårt att planera när du saknar dina kollegors kalendrar?
 • Församlingslokalen är alltid dubbelbokad?
 • Ingen synkronisering av epost-adress och mobiltelefoner till medarbetare?
 • Du har behov att snabbt få ut ett SMS-till dina anställda – hur göra?

DETTA ÄR ETT MEDARBETARSYSTEM – ALLT SAMLAT PÅ ETT STÄLLE!

 • Uppdatera adresser, ha full översikt över grupper och ledare, ha översikt av frivilliga medarbetare och deras uppgifter
 • Planera möten och aktiviteter – med lokaler och utrustning. Alla involverade blir automatiskt meddelade om ett möte flyttas eller ändras.
 • Skicka e-post och SMS (till enskilda och grupper)
 • Synkronisera med Outlook, synkroniserar med LabOra - Gudstjänst
 • Arbeta tillsammans över Internet, ger en översikt var dina andra anställda är
 • Automatisk uppdatering av församlingens hemsida
 • Uppdateras automatiskt
 • Automatisk säkerhetskopiering av central databas på Internet, vilket gör att alla arbetar med uppdaterade data
 • Arbeta hemifrån eller från kontoret – LabOra - Medarbetaren är ett webbaserat program

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Fungerar i alla moderna webbläsare och är ett helt webbaserat system.

 

PRISER

För mer information, webbdemo och priser
Kontakta oss på mail  eller 08- 505 219 00

 

 

MODULER TILL MEDARBETAREN (TILLÄGG)
 

GUDSTJÄNSTPLANLÄGGAREN

- Data överförs direkt mellan Medarbetaren och Gudstjänstplaneraren, dvs ingen koppling eller annat behövs. 

- Oberoende av vart du är eller när, allt som krävs är en internetuppkoppling.

- Planera gudstjänster och bemanna dem för nästa halvår med några klick

- Sätt lätt ut vilka roller som behövs för att få en överblick, för att sedan kunna bemanna lika enkelt. 

- Fantastisk elegant översikt över saknade resurser (verksamhetsroller som saknas)

- Tydlig och omedelbar visning av resurser (personer och lokaler) 

- Resurskonflikter (dubbelbokning av personer och lokaler) framgår direkt

- Enkel publicering till webben - även publiceringstext. 

Maila förfrågan till laborasupport.se@vitecsoftware.comså kommer vi kontakt dig. 

 

KYRKWEBBEN

- Vill ni enkelt kunna ta emot anmälan till förrättningar direkt in i era bokningar från webben? Kyrkwebben är svaret. Med denna modul kan ni direkt visa vilka tider som finns tillgängliga och vilken präst som jobbar. En dopfamilj kan sitta i lugn och ro en lördagkväll och preliminärboka sitt dop. 
För att beställa maila (Namn, församling) till laborasupport.se@vitecsoftware.com så ser vi till att ni kommer igång. 

 

VÄRMESTYRNING

Värmestyrning eller egentligen, klimatstyrning, har blivit en allt viktgare fråga av ekonomiska hänsyn men också för bevarande av kulturarvet i kyrkorna. Med vårt bokningssystem kan valfritt företag användas som stödjer den nordiska standarden som vi använder i systemet. Värmestyrning upphandlas direkt av en leverantör men Agrando ser till att ihopkoppling sker av det gränssnitt som gör att bokningssystem och värmestyrning kommunicerar.

Vi rekommenderar två bolag som vi har gott samarbete med. Båda bolagen har smarta lösningar för konfigurering och övervakning av klimatet i fastigheten. Båda bolagen uppfyller den gemensamt framarbetade nordiska standarden för integration mellan bokningssystem och värmestyrning.

Jeff Electronics AB   med   CC Kyrka   som finns installerat i ett stort antal kyrkor som använder Medarbetaren som bokningsssystem.

 

ROWS, Regler och webbteknik Sverige  med  Webbkontroll och WebOS  installerat i ett stort antal kyrkor som använder Medarbetaren.


 

För att beställa koppling till vald leverantör kontaktar du laborasupport.se@vitecsoftware.com med uppgifter om namn, församling och värmestyrningsleverantör.